AD Orion

Astronomsko društvo Orion

Mala škola astronomije za djecu


U svim kulturama svijeta, priče i mitovi upoznaju djecu sa Suncem, Mjesecom, planetama i zvijezdama. Zbog ovakvih priča, djeca razvijaju koncepte koji imaju formativni utjecaj. Ovakve priče su često dječiji prvi doticaj sa naukom i svemirom. Prepoznajući edukativni potencijal kakav astronomija nosi AD ORION i organizacija poput EU-UNAWE kreira edukativne materijale i treninge inspirišići djecu da dobiju osjećaj pripadnosti.

Teško je objasniti apstraktne i ponekad teške aspekte Svemira konvencionalnim metodama obrazovanja. Koristeći izražaj umjetnosti, raznolikost nauke i prostranstva Svemira AD ORION će omogućiti djeci praktičnu školu astronomije, prilagođenu razvojnom stadiju djeteta, kao i materijale i edukativni sadržaj ovakve aktivnosti.

AD ORION u suradnji sa EU-UNAWE obezbjeđuje različite i fascinantne kontekste učenja, koristeći se interdisciplinarnosti astronomije. Činjenica da svi dijelimo i koristimo planetu Zemlju je centralna značajka ove inicijative. Kao rezultat, dječija slika svijeta se širi, a kulturne granice se otvaraju. Iz našeg iskustva, djecu fasciniraju astronomski fenomeni i ne treba im puno da usmjere pažnju na materiju koju proučava. U cilju da se otvorenom dječijem umu objasni Svemir, no jako je bitno da se ne izgube u prostoru i vremenu kakvog svemir predstavlja, nego da se naglasi kontekst i omogući koherentna slika. Šta je šta u Svemiru? Gdje je šta u Svemiru? Kako prepoznajemo različite objekte?

Mala škola astronomije za djecu će biti podjeljena na osnovi starosne dobi, a adekvatni uzrasti su 8-14 godina i održavat će se u prostorijama društva u ulici Save Skarića 2.

Tehnički detalji :

  • Škola traje 8 sedmica što uključuje posmatranje i počinje 09. novembra 2015. i održavat će se ponedjeljkom i srijedom s početkom u 19h, tj. jednom sedmično za svaku grupu.
  • Raspored polaznika će biti  napravljen nakon zaključenja prijava.
  • Zamolili bismo Vas da prilikom prijava u napomeni navedete da li su vam ova dva termina odgovarajuća
  • Jedno predavanje traje 2 časa (2×45 minuta) i održava se jednom sedmično.
  • Po završetku škole polaznicima će biti dodijeljeni certifikati
  • Cijena škole: 50 KM (neophodno izvršiti uplatu na račun društva koji je naznačen u dokumentu izjave o pristanku na edukaciju)
  • U slučaju više prijava iz istog domaćinstva, pojedinačna cijena je 40 KM
  • Na prvi termin škole je potrebno donijeti popunjenu izjavu o pristanku na edukaciju i primjerak uplatnice

Izjava o pristanku na edukaciju

Astronomsko društvo Orion © 2016 Frontier Theme