AD Orion

Astronomsko društvo Orion

Mala škola astronomije za djecu

Škola astronomije za djecu

Tradicionalnim metodama obrazovanja teško je objasniti koncepte svemira i pojava u njemu. Međutim, koristeći savremene metode, simulacije, modele svemirskih objekata, te uvođenjem i umjetnosti uz povezivanje sa drugim naukama, Astronomsko društvo Orion organizuje novu praktičnu školu astronomije. Vođeni vlastitim iskustvom, te u saradnji sa EU-UNAWE (EU – UNiverse AWAreness),  obezbjedili smo i kreirali fascinantne modele i materijale za proučavanje astronomije koristeći metodički pristup u nastavi, prilagođene dijeci mlađih uzrasta.

Pokazalo se da djecu fasciniraju astronomski fenomeni i da su informacije koje dobijaju na televiziji, internetu ili drugim mjestima nedovoljne da zadovolje njihovu znatiželju. Tokom našeg dugogodišnjeg praktičnog rada, pokazalo se da je astronomija nauka koja pored fizike i matematike, u velikoj mjeri doprinosi razvoju dječijih intelektualnih i apstraktnih sposobnosti. Razumjevanje prirode i veličine univerzuma, te proučavanje objekata u njemu u sveobuhvatnom smislu, potiče učenike na razmišljanje, kreiranje modela i koncepata što u konačnici vodi ka razumjevanju i predviđanju pojava u svijetu oko nas. Promišljanje o kompleksnim objekatima i procesima u svemiru pomaže razvoju i emocionalne inteligencije, potiče dijete na izražavanje mišljenja, diskusiju i timski rad. Prihvatajući činjenicu da svi dijelimo isto nebo, istu planetu Zemlju, naša slika svijeta se širi, a kulturne granice otvaraju. Sve ovo itekako pomaže djeci da shvate kako svoju veličinu tako i dubine kosmosa.

Kroz astronomiju se direktno ili indirektno pojavljuju i druge nauke kao što su fizika, matematika, hemija, geografija, historija, umjetnost, itd. Upravo kao takva, ona se može koristiti kao poveznica sa drugim naukama i probuditi interesovanje za iste. »Šarenilo“ astronomije djeluje privlačno i interesantno, a nikako teško i kompleksno. Snalaženje na nebu, traženje zvijezda i drugih nebeskih objekata direktno utiče na razvoj koordinacije, vizualizacije i zapažanja. To utiče na bolju sposobnost u učenju i pamćenju, te povezivanju pojmova. Preko astronomije mladi ljudi se lakše usmjeravaju prema prirodnim naukama u cjelini. Rješavanje nekih specifičnih astronomskih problema korištenjem kompjuterskih programa, instrumenata i naučnih metoda, uvodi učenike  i studente u procese naučnog rada.

Na časovima Astronomije učenici će imati priliku učiti o domenu proučavanja astronomije, njenom razvoju i uticaju na razvoj tehnologije i civilizacije općenito, mjerenju vremena i nastanku kalendara, praktičnim tehnologijama koje koristimo u svakodnevnom životu a koje su nastale proučavajući svemir. Naučit će razliku između astronoma i astronauta, o velikim i malim udaljenostima, silama i zakonitostima koje vladaju kako na Zemlji tako i u svemiru. Poseban akcenat će biti u izučavanju Sunčevog sistema i tijela  u njemu. Ono što posebno može radovati naše polaznike je svakako praktični dio, odnosno posmatranje kroz teleskope, kako dnevno (Sunce), tako i noćno.

Kurs je namjenjen djeci uzrasta od 7 do 13 godina.

Cijena kursa: 50 KM (pedeset konvertibilnihmaraka)

Trajanje: 4 x predavanja i vježbe (radionice) u  prostorijama Astronomskog društva

Posmatranje: dnevno – Sunce i noćno – astrognozija (prepoznavanje sazviježđa, te orjentacija na nebu, posmatranje teleskopom planeta, dvojnih zvijezda te objekata dubokog svemira)

Materijali za školu: svi materijali za radionice te ostali materijali u toku trajanja škole su obezbjeđeni

Vrijeme održavanja: utorak od 19 do 20:30 sati.

Planirani početak škole: polovinom decembra (zavisno od broja prijavljenih kandidata)

Kako se prijaviti: prijavu na školu kao i sva dodatna pitanja možete poslati na adorion.sarajevo@gmail.com ili na kontakt telefon 061/617-766 (Adela Subašić-Kopić)

Polaznicima će tokom Kursa biti ponuđene grickalice i sokovi.

 

Izjava o pristanku na edukaciju

Astronomsko društvo Orion © 2016 Frontier Theme