Nagradno takmičenje “ZNANOST KROZ UMJETNOST”

Since 1963

Nagradno takmičenje “ZNANOST KROZ UMJETNOST”

ZNANOST KROZ UMJETNOST je nagradno takmičenje u izradi vizuelnih interpretacija (tradicionalnih ili digitalnih crteža i karikatura) svih eminentnih naučnika/ca, čijem radu i dostignućima dugujemo većinu udobnosti XXI stoljeća.

Svi kreativni i inovativni mladi umjetnici i umjetnice jednako su dobrodošli u ovaj takmičarski program, a autore tri najbolje rada očekuju i prikladne nagrade. Također, svi učesnici će prilikom završetka nagradnog natječaja imati priliku predstaviti svoje radove na kolektivnoj izložbi koja će se održati do kraja 2018. godine.

 

PRIJAVA:

 • Ukoliko želite učestvovati u našem nagradnom takmičenju, prijavu u vidu kratkog motivacionog pisma možete poslati na e-mail adresu adorion.sarajevo@gmail.com;
 • Motivaciono pismo treba da sadrži osnovne podatke, te identitet naučnika/ce čiju ste vizuelnu interpretaciju odlučili izraditi;
 • Prijavni e-mail obavezno nasloviti sa „Prijava za nagradno takmičenje ZNANOST KROZ UMJETNOST“;
 • Krajnji rok za predaju radova je 05.11.2018.godine. Radovi se mogu dostaviti lično ili putem e-mail adrese adorion.sarajevo@gmail.com

 

UVJETI:

 • Pravo učešća imaju svi kandidati stariji od 15 godina;
 • Članovi Astronomskog društva Orion nisu kvalifikovani za učešće u nagradnom takmičenju;
 • Svi takmičarski radovi moraju biti originalna djela i vlasništva prijavljenih učesnika;
 • Takmičarski radovi koji su prethodno izlagani, javno distribuirani ili krše autorska prava trećeg lica biti će automatski diskvalifikovani;
 • Svi prijavljeni kandidati mogu priložiti samo jedan rad;
 • Stil vizuelne interpretacije je proizvoljan (konvencionalni crteži, comic-art, karikature, manga i sl.);
 • Takmičarski radovi mogu biti i u tradicionalnoj i u digitalnoj formi.
 • Radovi u digitalnoj formi trebaju biti dostavljeni u pdf. formatu, rezolucije 300 dpi  i CMYK sustava boja;.
 • Radovi mogu biti u A3 (297×420 mm) ili u A4 (210×297 mm) formatu.

 

PRAVILA:

 • Krajnji rok za predaju radova je 05.11.2018.godine. Radovi dostavljeni nakon navedenoga roka neće biti prihvaćeni.
 • Kriteriji za evaluaciju radova su inovativnost, maštovitost i orginalnost.
 • Ocjenjivačka komisija sastoji se od pet članova, odnosno, tri člana Astronomskog društva Orion i dva spoljna stručnjaka.
 • Rezultati takmičenja (imena/prezimena autora tri najbolja rada), kao i sve informacije o predstojećoj kolektivnoj izložbi će biti objavljeni na našoj zvaničnoj web stranici 19.11.2018.godine.
 • Sve troškove kolektivne izložbe takmičarskih radova snosi Astronomsko društvo Orion.
 • Učešćem u nagradnom takmičenju, učesnici Astronomskom društvu Orion daju saglasnost za objavljivanje priloženih radova na web stranici/društvenim mrežama i izlaganje na kolektivnoj izložbi.
 • Astronomsko društvo Orion neće vršiti obradu, modificiranje, reproduciranje ili distribuiranje takmičarskih radova bez izričite pismene saglasnosti učesnika nagradnog takmičenja.

 

NAGRADE:

I MJESTO

 • Teleskop (Galileoscope)
 • AD Orion poklon paket
 • Charlie Bates Solar Astronomy Project poklon paket
 • STEM poklon paket

II MJESTO

 • Nagradni STEM kupon za jednu osobu u vrijednosti od 120 KM
 • AD Orion poklon paket
 • Charlie Bates Solar Astronomy Project poklon paket
 • STEM poklon paket

III MJESTO

 • Nagradni STEM kupon za jednu osobu u vrijednosti od 60 KM
 • AD Orion poklon paket
 • Charlie Bates Solar Astronomy Project poklon paket
 • STEM poklon paket

 

Nauka kroz historiju nije bila izvor nadahnuća samo genijalnim umovima kojima dugujemo većinu udobnosti savremenog doba, već i tvorcima mnogobrojnih remek-djela iz svih umjetničkih sfera. Međutim, uslijed suhoparnog obrazovnog sistema i pop-kulturnih stereotipa, nauka i naučnici/e su već dugo vremena stigmatizirani u očima i svijesti „običnih“ ljudi. Stoga je u novom mileniju važno akcentirati činjenicu da su nauka i naučna dostignuća u svoj svojoj ljepoti i slojevitosti kolektivno blago.

Znanost kao izvor inspiracije nije ničija ekskluzivna svojina. Stoga, volimo i cijenimo nauku, te budimo slobodni da je koristimo kao vrelo nadahnuća, bez obzira na vrstu i oblik našeg kreativnog izraza. Samo tako ćemo izbrisati besmislene i bespotrebne barijere između nauke i “običnih” ljudi, koje nikada i nisu trebale biti postavljene.

 

Vaše AD Orion

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *