NAJVEĆA DOBNA MAPA MLIJEČNOG PUTA OTKRIVA KAKO JE NAŠA GALAKSIJA ODRASTALA

Naša galaksija je odrastala rastući prema vani

Jedan međunarodni tim astronoma (Melissa Ness i Marie Martig sa Max Planck-Institut fur Astronomie, te Steve Majewski, University of Virginia) sa sastavio je prvu dobnu mapu Mliječnog puta koristeći podatke SDSS (Sloan Digital Sky Survey ), Apache Point Observatory Galaxy Evolution Experiment (APOGEE) i letjelice Kepler. Njihova mapa nam pomaže da pratimo kako je naša galaksija rasla od svog djetinjstva do sjajne spiralne galaksije kakvu vidimo danas.

milkywayage (1)“Blizu centra naše galaksije, vidimo stare zvijezde koje su nastale kada je Mliječni put bio mlad i mali. Dalje od centra, zapažamo mlade plave zvijezde. Zaključujemo da je naša galaksija odrastala rastući prema van “, kaže Ness, glavni autor studije. “Da bi došli do ovoga, morali smo za potrebe stvaranja dobne karte obuhvati velike udaljenosti, a to je ono što nam ovo novo otkriće daje.”

Istraživači su mapirali našu galaksiju posmatranjem crvenih divova, sjajnih zvijezda u završnoj fazi njihova života, a koje se mogu opaziti na velikim udaljenostima od našeg Sunca, i to kako u središnjim tako i u vanjskim predjelima Mliječnog puta. “Ako znamo

masu crvenog diva, onda saznajemo i njegovu starost na osnovu „fuzionog“ sata koji je karakterističan za svaku grupu zvijezda “, kaže Marie Martig, glavni autor studije. “Određivanje mase crvenih divovskih zvijezda historijski je bilo vrlo teško, ali novi pregledi galaksije su omogućili uvođenje novih, revolucionarnih tehnika mogućim.”

Tim je započeo sa spektrima preuzetim iz jednog od zvjezdanih pregleda SDSS (Sloan Digital Sky Survey) načinjenog u okviru , Apache Point Observatory Galaxy Evolution Experiment (APOGEE). APOGEE je idealan pregled za ovaj posao, jer možete dobiti kvalitetne spektre za 300 zvijezda istovremeno preko velikog područja neba”, kaže Steve Majewski sa Sveučilišta u Virginiji i glavni istraživač u APOGEE pregledu. ” Analiziranje tolikog broja zvijezda odjednom znači dobivanje spektara 70.000 crvenih divova, a to je zapravo moguće sa jednim teleskopom u nekoliko godina.”

Starosno doba zvijezda ne može se mjeriti samo preko APOGEE spektara, ali je Tim shvatio da svjetlosne krive dobijene letjelicom mogu predstavljati nedostajuću kariku između APOGEE spektara i starosti zvjezda. Nakon kombiniranja podataka iz APOGEE spektara i Keplerovih svjetlosnih krivih, znanstvenici su mogli primijeniti svoje metode za mjerenje starosti za svih 70.000 crvenih divovskih zvijezda, uzorkujući tako sve dijelove galaksije.

“U galaksiji koju najbolje poznajemo- našoj vlastitoj – možemo jasno pročitati priču o tome kako se galaksije formiraju u svemiru sa velikim količinama hladne tamne materije”, kaže Ness. “Zato što možemo vidjeti toliko pojedinih zvijezda u Mliječnom putu, mi možemo „kartirati“ njihov rast u do sada neprevaziđenim detaljima.“

MM prema SDSS Press realise.

Updated: February 15, 2016 — 10:07
© 2018 Astronomsko društvo Orion. All Rights Reserved. Frontier Theme