STEM obrazovni program

Since 1963

Tradicionalne obrazovne metode i tehnike često nisu u mogućnosti odgovoriti izazovima savremenog doba. Brzi i siloviti razvoj nauke i novih tehnologija iziskuje konstantno prilagođavanje – kako gradiva i edukativnih metoda/tehnika, tako i učitelja/nastavnika/profesora.

Nažalost, proces prilagođavanja često se svodi isključivo na proširenje već prethodno obimnog gradiva. Suštinski ciljevi edukativnog procesa, odnosno efektivno usvajanje novih znanja/vještina, razvoj dječije kreativnosti i inovativnosti, te oblikovanje osobnosti učenika pada u drugi plan.

U današnjici su uobičajene učeničke aktivnosti svedene na usvajanje i savladavanje velikih količina gradiva (napamet i bez stvarnog razumijevanja), a zatim na borbu za što bolje ocjene, podstaknute pritiskom od strane roditelja za što boljim rezultatima u školskim svjedodžbama. U opisanom obrazovnom sistemu, urođena dječija radoznalost i želja za spoznajom o sebi i svijetu koji ih okružuje s vremenom se raspline, te ustupi mjesto automatiziranom izvršavanju školskih obaveza i zadaća, kao i želji za što bržim završetkom školovanja.

Kako je opisana problematika na globalnoj razini urodila padom učeničke želje i interesa za više i šire obrazovanje, u Sjedinjenim Američkim Državama je krajem XX stoljeća osmišljen i kreiran novi obrazovni koncept – STEM.

Pojam STEM predstavlja skraćenicu pojmova Science (nauka), Technology (tehnologija), Engineering (inžinjering) i Mathematics (matematika). Navedene oblasti pokrivaju veliki broj prirodnih i primjenjenih nauka, čije se izučavanje u okvirima STEM metoda i tehnika isprepliće i prožima.

 

STEM obrazovni sistem učenike inspiriše i motiviše na izučavanje i usavršavanje u oblastima esencijalnim za razvoj društva i društvene konkurentnosti, što ih u konačnici dovodi do izbora odlično plaćenih i prestižnih profesija. Također, znanja i vještine iz raznovrsnih polja, učenicima mogu koristiti i u rješavanju problema i izazova iz svakodnevnog života.

STEM obrazovni program ne prenosi znanja/vještine samo i isključivo iz prirodnih nauka, već se isprepliće i sa društvenim naukama, kao i s različitim vrstama umjetnosti. Stoga se opisani program primjenjuje – kako s ciljem buđenja interesa za znanost, tako i s ciljem buđenja generalne želje za učenjem i usavršavanjem intelektualnih i kreativnih potencijala, te se preporučuje čak i djeci predškolskog uzrasta.

  

 

NAŠA STEM ŠKOLA

Djeci je najčešće teško objasniti pojave, principe i procese svijeta koji nas okružuje. Vođeni višegodišnjim iskustvom u radu s djecom i na razvoju dječijih intelektualnih i apstraktnih sposobnosti, odlučili smo STEM obrazovni sistem implementirati i na teritoriji Bosne i Hercegovine. Naše STEM radionice realizuju se kroz implementaciju najmodernijih obrazovnih metoda/tehnika – koje uključuju raznovrsne modele i simulacije prilagođene dječijem uzrastu, te inovativnih i visoko kvalitetnih materijala/modela za izučavanje raznovrsnih naučnih disciplina.

Tokom našeg dugogodišnjeg praktičnog rada, ustanovili smo da izučavanje prirodnih nauka (fizika, hemije, biologija, astronomija, matematika i sl.) u velikoj mjeri uvećava dječije intelektualne i apstraktne sposobnosti.
• Iako su djeca često očarana prirodnim i naučnim fenomenima, informacije koje dobijaju u školi ili putem medija često su kontradiktorne i nepotpune, te stoga ne mogu adekvatno zadovoljiti dječiju znatiželju.
• Izučavanje prirodnih zakona/procesa/principa ubrzava dječije spoznajne procese, te u konačnici rezultira stvarnim razumijevanjem svijeta i pojava oko nas.
• Inspiracija i motivacija na razmišljanje o prirodi i svemiru u svoj njihovoj ljepoti i kompleksnosti rezultira razvojem asertivnosti, emocionalne/socijalne inteligencije, tolerancije, te spremnosti na timski rad.
• Spoznajom činjenica da svi dijelimo isto nebo i planetu, dječija slika svijeta se širi, kulturne granice brišu, a djeca počinju shvaćati – kako sopstvenu veličinu, tako i veličinu svog okruženja i okoline.
• STEM obrazovni program ne prenosi znanja/vještine samo i isključivo iz prirodnih nauka, već se isprepliće i sa društvenim naukama i različitim vrstama umjetnosti. Stoga se STEM program primjenjuje – kako s ciljem buđenja interesa za znanost, tako i s ciljem buđenja generalne želje za učenjem i usavršavanjem dječijih intelektualnih i kreativnih potencijala.
• Naš primarni cilj je inspiracija i motivacija za razvoj inovativnosti i intelektualnog/kreativnog potencijala naših učenika – u čemu smo prilikom dosadašnjeg rada postali sjajni. Ipak, ako i samo ako se vaši mališani i mališanke i nakon završetka izvjesnog ciklusa jedne od naših STEM radionica nastave zanimati za svijet koji ih okružuje i pojave kojim svakodnevno svjedoče – smatraćemo da je naš primarni cilj ispunjen.

ODLIKE NAŠEG STEM OBRAZOVNOG PROGRAMA

 • VRHUNSKI PREDAVAČI
  Naš tim predavača sastoji se od visoko kvalifikovanih stručnjaka za različite naučne discipline – koji posjeduju višegodišnje iskustvo u radu sa djecom i na razvoju dječijih intelektualnih i kreativnih potencijala.
 • TEHNOLOGIJA
  Osim uobičajenih edukativnih rekvizita, poput školske table, računara i projektora (u svrhu održavanja prezentacija i video projekcija) – škola posjeduje i visoko kvalitetne teleskope, kao i veliki broj inovativnih i zanimljivih materijala/modela za izučavanje prirodnih nauka, te bogatu biblioteku stručne literature.
 • ODGOVARAJUĆI PROSTOR
  Nastava se odvija u prostorijama Društva, koje su uređene u skladu s osnovnim premisama obrazovnog programa STEM – razvoj intelektualnih/kreativnih potencijala, te buđenje dječije inovativnosti u okviru tople i ugodne atmosfere. Veličina prostora zadovoljava potrebe – kako održavanja nastave, tako i održavanja manjih naučnih predavanja i video projekcija. Naše prostorije locirane su u centru grada, u neposrednoj blizini autobuske/tramvajske/trolejbuske stanice.
 • PRILAGODLJIVOST
  Mi se prilagođavamo raznovrsnim dobnim skupinama, kao i individualnim potrebama polaznika škole. Kako se radionice STEM škole odvijaju u manjim grupama – predavači su u mogućnosti svakom učeniku posvetiti dovoljnu količinu pažnje.
 • ATMOSFERA
  Veliki značaj pridajemo i kreiranju odgovarajuće edukativne atmosfere. Kreiranjem manjih grupa polaznika radionica našeg STEM obrazovnog programa – stvaramo toplu, ugodnu i intimnu atmosferu u kojoj i ekstrovertniji i introvertniji mališani i mališanke mogu zablistati punim sjajem. Također slijedimo savremeni koncept odnosa predavača i polaznika – gdje je akcenat na demokratiji i motiviranju/inspiriranju učenika, a ne na „ugođaju“ nalik onom u vojnim školama i vještačkom autoritetu (što je na prostorima Bosne i Hercegovine i u XXI stoljeću još uvijek čest slučaj). Izgled naše učionice prilagođava se nastavnim potrebama – pa tako okrugli stol okuplja polaznike prilikom realizacije kolektivnih zadataka putem kojih uče o timskom radu i jednakosti, a odvojene klupe prilikom realizacije pojedinačnih zadataka potiču razvoj učeničkog individualnog identiteta. Također, tokom radionica, našim polaznicima osiguravamo voće i sokove.

 

Teoria sine praxis sicut rota sine axis.
(Teorija bez prakse je kao kotač bez osnove).