ADRESA

ul. Tekija 6 (Skenderija)

71 000 Sarajevo

Bosna i Hercegovina

E-MAIL

adorion.sarajevo@gmail.com

adorion.learning@gmail.com

GSM

(+387) 61 61 77 66
(Adela Subašić-Kopić, potpredsjednica Društva)

(+387) 61 89 00 29

(Muhamed Muminović, predsjednik Društva)

3386902215179221 UniCredit Banka

(ŽIRO RAČUN)

BA39 3386 9048 15 22 06 68

(DEVIZNI RAČUN)