STEM škole

Since 1963

Tradicionalne obrazovne metode i tehnike često nisu u mogućnosti odgovoriti izazovima savremenog doba. Brzi i siloviti razvoj nauke i novih tehnologija iziskuje konstantno prilagođavanje – kako gradiva i edukativnih metoda/tehnika, tako i učitelja/nastavnika/profesora. Nažalost, proces prilagođavanja često se svodi isključivo na proširenje već prethodno obimnog gradiva. Suštinski ciljevi edukativnog procesa, odnosno efektivno usvajanje novih znanja/vještina, razvoj dječije kreativnosti i inovativnosti, te oblikovanje osobnosti učenika pada u drugi plan.

U današnjici su uobičajene učeničke aktivnosti svedene na usvajanje i savladavanje velikih količina gradiva (napamet i bez stvarnog razumijevanja), a zatim na borbu za što bolje ocjene, podstaknute pritiskom od strane roditelja za što boljim rezultatima u školskim svjedodžbama. U opisanom obrazovnom sistemu, urođena dječija radoznalost i želja za spoznajom o sebi i svijetu koji ih okružuje s vremenom se raspline, te ustupi mjesto automatiziranom izvršavanju školskih obaveza i zadaća, kao i želji za što bržim završetkom školovanja.

Kako je opisana problematika na globalnoj razini urodila padom učeničke želje i interesa za više i šire obrazovanje, u Sjedinjenim Američkim Državama je krajem XX stoljeća osmišljen i kreiran novi obrazovni koncept – STEM.