Potpisan ugovor o saradnji između AD Orion i firme „Prism Reserach & Consulting “

Since 1963

Potpisan ugovor o saradnji između AD Orion i firme „Prism Reserach & Consulting “

Astronomsko društvo Orion, koje je ove godine proslavilo 56 godina rada, kao sljednik Univerzitetskog astronomskog društva koje je vlastitim snagama izgradilo Astronomsku opservatoriju na Trebeviću, i dalje održava svjetlo astronomije u BiH. Uprkos složenim uslovima u kojima se aktivnosti održavaju, članovi Društva uspjevaju da sprovedu svoje bazične aktivnosti. Naravno, uprkos velikom trudu volontera, neke stvari se mogu riješiti i olakšati uz pomoć vanjskih „prijetelja“. Tako je jučer potpisan sponzorski ugovor sklopljen između Astronomskog društva Orion i firme „Prism Reserach & Consulting “, jednom od vodećih agencija u BiH za pružanje usluga u oblasti marketinških, medijskih i društvenih istraživanja odnosno ispitivanja javnog mijenja. Ova agencija već blizu 25 godina uspješno posluje, ne samo u BiH već i u široj regiji.

Ugovor su potpisali ispred „Prism Reserach & Consulting“, direktor Dino Đipa, a ispred AD Orion, direktor, Muhamed Muminović.  Agencija „„Prism Reserach & Consulting “ se obavezala da pomaže finansijski ključne aktivnosti AD Orion, odnosno, prije svega da osigura programske aktivnosti koje imaju svrhu popularizacije astronomije i srodnih prirodnih nauka.

Zahvaljujući ovom ugovoru, AD Orion je u mogućnosti da, od polovine septembra, nastavi sa svojim planiranim aktivnostima u novom prostoru koji se nalazi u ulici Tekija, odmah pokraj centra Skenderija. Tu su, pored ostalog, STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) škole za mlade, javna posmatranja neba za građanstvo, te napori za obnovu Astronomske opservatorije na Trebeviću.  Važno je pomenuti da je direktor „Prism Reserach & Consulting “, gospodin Dino Đipa, predratni, a i sada aktivni član Astronomskog društva, svoju ljubav prema svemiru na neki način želi da podijeli sa volonterima AD Orion i da kao pojedinac, član podrži napore na održanju astronomije u BiH.

AD Orion je nedavno uspostavio i blisku saradnju sa firmom „Valter d.o.o.“ iz Sarajeva koji su također iskazali želju da pomognu rad AD Orion. Firma Valter d.o.o. je već učinili konkretne korake kao što je izrada draft projekta obnove Astronomske opservatorije na Trebeviću, te ponuda da svojim kapacitetima unaprijede web stranicu Društva i daju doprinos u oblikovanju grafičkih elemenata koji su bitni za naš rad. Osim toga, firma Valter d.o.o. je ponudila i korištenje svoje nove i predivne konferencijske sale u samo centru grada za održavanje javnih i drugih predavanja AD Orion.

AD Orion aktivno radi na okupljanju svih ljubitelja nauke, posebno astronomije, kako pojedinaca, tako i firmi, domaćih i stranih nevladinih i vladinih organizacija i ustanova u pronalaženja način i modela obnove Astronomske opservatorije na Trebeviću, jer Bosna i Hercegovina je trenutno jedina zemlja u Evropi a i šire koja nema svoju astronomsku opservatoriju.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *