PROJEKAT „ASTRONOMIJA U OSNOVNIM ŠKOLAMA“

Since 1963

PROJEKAT „ASTRONOMIJA U OSNOVNIM ŠKOLAMA“

Astronomsko društvo Orion je u sklopu projekta „Astronomija u osnovnim školama“ održalo predavanja i radionice u osnovnim škola Musa Ćazim Ćatić, Safvet-beg Bašagić, Vladislav Skarić i Hasan Kikić. Projekat je realiziran uz finansijsku pomoć općine Centar Sarajevo. Predavanja i radionice su održani za učenike od prvog do četvrtog razreda, a na priloženim fotografijama se može primjetiti dječije zadovoljstvo prilikom izučavanja astronomije.
Na predavanjima su učenici imali prilike da čuju o tome šta proučava astronomija, ko su to ljudi koji se bave astronomijom, ko se sve može baviti astronomijom, koja je razlika između astronoma i astronauta. Također, oni su saznali više o instrumentima u astronomiji, te su se pobliže upoznali sa tijelima Sunčevog sistema. Imali su prilike da sznaju više o astrognoziji kao grani astronomije koja se bavi sazviježđima. Poseban akcenat je bio na onim zvjezdanim konstelkacijama koje se vide iz naših krajeva, snalaženju na nebu, pronalaženju zvijezde sjevernjače, odnosno geografskog sjevera itd. Na radionicama su učenici uz pomoć maketa sami sastavljali Sunčev sistem sa Suncem i planetama, učili o rotaciji i revoluciji Zemlje kroz razna pomagala, te su imali priliku da sami, uz pomoć modela, sastave 2D model sazviježđa. Neki učenici su i crtali i bojili planete Sunčevog sistema te na taj način pokazali da su usvojili prenešeno znanje. Također su učenicima predstavljeni i plakati Sunčevog sistema, Mjeseca, Sunca, dubokog svemira i historije astronomije. Ovaj dodatni printani materijal je ostavljen ostavljeni školama za kasniju edukaciju u astronomiji.
Interes učenika bio je veoma veliki, postavljali su raznovrsna pitanja, a svoje zadovoljstvo su izrazili i pismenim putem kroz ankete koje su rađene na početku svakog predavanja u formi upitnika i kao test znanja (predtest), evaluaciju (iskazivanje mišljenja o onome što su čuli) i kao postest (isti kao predtest kako bi mogli utvrditi da li su oni šta naučili na predavanju i radionici). Rezultati su pokazli da su učenici bili zadovoljni navedenim aktivnostima, te da su mnogo i naučili. Posebno nas raduje što su neki učenici, kada su čuli da će se održati predavanje i radionica, došli pripremljeni (donijeli su neke članke sa interneta, neke crteže, obukli su odjeću koja je bila sa astronomskim temama). Može se kazati da su učenici i pored mnogih izazova digitalnog svijeta, ipak na neki način okrenuti prema nauci kroz astronomiju i da većina njih gleda razne dokumentarce koji govore o svemiru i astronomiji. Ipak, dio učenika je imao i predkoncepcije u vezi određenih astronomskih fenomena i nisu ih najbolje razumjeli, što smo pokušali objasniti i približiti ove teme djeci kako bi ih bolje razumjeli. Na kraju smo zaključili da i pored mnogobrojnih podataka koje nudi internet, ipak je potrebna živa osoba, stručnjak, koji će djeci objasniti ono što ih zanima, te ih uputiti na konkretne činjenice i dokaze i kroz to usmjeriti njihovu ljubav prema svemiru i pojavama u njemu.
Rezultati anketiranja i testiranja planiramo objaviti u nekom od relevantnih časopisa. Mnogi učenici su već bili upoznati sa radom AD Orion, jer su prisustvovali u prošlosti na nekim od naših javnih dešavanja, te su izrazili veliku zainteresovanost za dalje učenje o ovoj predivnoj nauci. Direktori, učitelji i nastavnici, te drugo osoblje škola sa kojima smo sarađivali, bili jako susretljivi i mi im se jos jednom ovim putem zahvaljujemo na ljubaznosti.
Za završetak ovih projektnih aktivnosti planirano je posmatranje nebeskih tijela u februaru, a koje nismo mogli realizovati zbog loših vremenskih prilika. Nakon toga će biti organizovana dodjela certifikata i edukativnih materijala za učesnike u Projektu
Nakon predavanja i radionica održan je Seminar za nastavnike osnovnih škola sa područja Općine Centar u koji su bili uključeni učitelji razrednje nastave, te nastavnici geografije i fizike. Na Seminaru su predstavljeni rezultati anketiranja i testiranja učenika, te im je objašnjeno šta su učenici radili tokom Projekta, te su im date smjernice kako kroz svoje predmete, odnosno svoju nastavu, implementiraju astronomske teme.
Zahvaljujemo se Općini Centar Sarajevo na sufinansiranju ovog projekta.
Adela Subašić-Kopić

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *