STEAM ZIMSKA ŠKOLA

Since 1963

STEAM ZIMSKA ŠKOLA

Nauka o vodi

Voda je najvažniji spoj na Zemlji. Sastoji se od dva atoma vodika i jednog atoma kisika. Zbog jakih vodikovih veza voda ima visoku temperaturu ključanja i topljenja. Osim u domaćinstvu, vodu koristimo u poljoprivredi i industriji. Uz pomoć vode prizvodimo električnu energiju, koristimo ju za rezanje i obradu metala, grijanje, hlađenje i transport.

S obzirom na to da je voda spoj bez kojeg ne bi bio moguć život, ova tema se obrađuje u sklopu raznih školskih predmeta, a sve sa ciljem kako bi prepoznali njenu važnost. Međutim, primjetili smo da učenici ove i slične teme koje se prožimaju kroz sve naučne oblasti ne povezuju na pravi način, te smo upravo zbog toga odlučili napraviti kratku STEAM školu pod nazivom: Nauka o vodi. Tvrdoća, gustoća, prečišćavanje, pritisak, plivanje, voda u svemiru su samo neke od tema koje će kroz eksperimente biti obrađene. Kroz ove radionice planirali smo uraditi preko 20 eksperimenata vezanih za vodu. Ukoliko želite da se vaša djeca super zabave a pri tome nauče nešto novo prijavite se na našu zimsku STEAM školu.
OSNOVNE INFORMACIJE:
• DOB: Program je prilagođen djeci od 5 do 10 godina
• MAKSIMALAN BROJ POLAZNICA/KA: osam (8)
• TRAJANJE ŠKOLE: tri dana, od 20. do 22. januara (ponedjeljak, utorak i srijeda), trajanje svake radionice je 90 minuta (ukupno 3×90 minuta).
• RASPORED: radice će se održavati od 19.00 do 20.30 h u navedenim terminima
• CIJENA: 35 KM
• MATERIJALI: Svi potrebni materijali su uračunati u cijenu.
• PRIJAVE KAO I SVA DODATNA PITANJA I SUGESTIJE NA: adorion.learning@gmail.com sa naznakom za STEAM zimsku školu ili na mobitel 061617766 (Adela Subašić-Kopić).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *