NEWTONOV PRAKTIKUM

Since 1963

Newtonov praktikum je dinamična škola eksperimentalne fizike, u okviru koje dječaci i djevojčice uče o osnovnim prirodnim procesima i naučnim principima, kao i o njihovoj primjeni u svakodnevnici.

Fizika je prirodna nauka koja je temelj mnogih interdisciplinarnih naučnih područja i ljudskih djelatnosti (aeronautika, elektrotehnika, građevina, informacione tehnologije, mašinstvo, nuklearna medicina i sl.), pa izučavanje fizike osnažuje dječije naučne i izumiteljske potencijale, te logičko-matematičku, naturalističku i spacijalnu inteligenciju. Na Newtonovom praktikumu djeca će izučavati – kako zakone funkcioniranja prirode, tako i principe funkcioniranja raznovrsnih tehnoloških blagodati savremenog doba (kompjuteri, mobiteli, kućanski aparati i sl.)

Na satovima Newtonovog praktikuma, vaše djevojčice i dječaci će imati priliku da (na)uče:

 • Zašto sunce blista i kako nastaje duga
 • O principima rada semafora, senzora i mnoštva drugih elektronskih uređaja
 • O svjetlosnom zagađenju, solarnoj energiji i energiji vjetra
 • O laserima, optičkim vlaknima i magnetima
 • Na šta je potrebno obratiti pažnju kada gradimo zgrade, pruge i mostove

Na ovoj školi naši polazni će izraditi i svoje prve baterije, električne motore, holograme, solarne panele i makete. Planom i programom Newtonovog praktikuma, za svaku nastavnu oblast predviđeni su odgovarajući eksperimenti, radi lakšeg, efektivnijeg i efikasnijeg usvajanja znanja i vještina. 

   

OSNOVNE INFORMACIJE

 • DOB: Program Newtonovog praktikuma prilagođen je djeci dobne skupine od 6 do 12 godina;
 • MAKSIMALAN BROJ POLAZNICA/KA: devet (9)
 • MJESEČNA CIJENA: 55 KM  (Za djecu iz iste porodice, te djecu koja pohađaju više od jedne škole dajemo popust od 10%)
 • MATERIJALI: Svi potrebni materijali uračunati su u cijenu mjesečne školarine. Na kraju školske godine svi redovni polaznici/e će biti nagrađeni odgovarajućim diplomama.
 • RASPORED: Ponedjeljak od 19.00 do 20.30 h
 • UPIS: Svaki mjesec
 • TRAJANJE ŠKOLE: Zimski semestar (oktobar/decembar 2019) i ljetni semestar (februar/maj 2020)

PRIJAVE NA NEWTONOV PRAKTIKUM, KAO I SVA DODATNA PITANJA I SUGESTIJE MOŽETE UPUTITI NA:

    adorion.learning@gmail.com

 (+387) 61 61 77 66 (Adela Subašić-Kopić)