Usluge AD ORION

Since 1963

Astronomsko društvo Orion je nevladina, ujedno i neprofitna organizacija, koja se finansira isključivo putem sporadičnih donacija i učešća u izvjesnim projektima, te nekolicine usluga koje proizilaze iz programskih načela Društva.

U svrhu finansiranja bazičnih potreba, odnosno troškova održavanja, resursa i materijala neophodnih za aktivnosti popularizacije astronomije, za sva fizička/pravna lica i sve obrazovne/kulturne institucije u ponudi su sljedeće usluge:

  • Bazična obuka iz rada/rukovanja s teleskopima i ostalim tehnološkim uređajima astronomske primjene za zainteresirane pojedince ili skupine;
  • Consulting iz područja astronomije za fizička/pravna lica – u svrhu podrške prilikom izrade naučno-istraživačkih radova i stručnih publikacija astronomske tematike;
  • Consulting iz područja astronomije za obrazovne/kulturne institucije – u svrhu podrške prilikom rada na naučno-istraživačkim projektima, odnosno nastavnim/vannastavnim aktivnostima astronomske tematike;
  • Dječije rođendanske proslave;
  • Organizacija astronomskih predavanja/seminara i radionica za fizička/pravna lica na traženu temu;
  • Organizacija astronomskih predavanja/seminara i radionica za obrazovne/kulturne institucije na traženu temu;
  • Organizacija privatnih dnevnih ili noćnih astronomskih posmatranja za zainteresirane pojedince ili skupine;
  • STEM obrazovni program – za učenice i učenike osnovnih škola

 

SVA DODATNA PITANJA I UPITE MOŽETE UPUTITI NA:       

    adorion.sarajevo@gmail.com

 (+387) 61 61 77 66 (Adela Subašić-Kopić)