VISTA “GLEDA” KROZ OBLAKE MEĐUZVJEZDANE PRAŠINE

Since 1963

VISTA “GLEDA” KROZ OBLAKE MEĐUZVJEZDANE PRAŠINE

Nova slika načinjena pomoću VISTA teleskopa za pregled neba koji je smješten na Južnoj evropskoj opservatoriji (ESO) u Čileu.  Snimak prikazuje poznatu Trifid maglinu u novoj i sablasnoj svjetlosti. Koristeći infracrvenu svjetlost, astronomi mogu vidjeti iza oblaka prašine koji ispunjavaju središnje dijelove Mliječnog puta i uočiti mnoge skrivene objekte. U ovom malom dijelu jednog od VISTA snimaka, otkrivene su dvije nepoznate i vrlo udaljene Cefeide, promjenljive zvijezde koje leže gotovo direktno iza Trifid magline. One su prve takve zvijezde nađene da leže u središnjoj ravnini Mliječnog puta izvan njegovog središnjeg izbočenja.

VISTA views the Trifid Nebula and reveals hidden variable stars

Jedno od glavnih istraživanja južnog neba, VISTA teleskopom na ESO Paranal opservatoriji u Čileu, je mapiranje središnjih oblasti Mliječnog puta u infracrvenooj svjetlosti u potrazi za novim i skrivenim objekatima. To VVV istraživanje (skraćenica za VISTA Variables in the Via Lactea, odnosno VISTA potraga za promjenljivim zvijezdama u Mliječnom putu) se ponavlja na istim dijelovima neba da bi se uočili objekti koji koji sa vremenom mijenjaju sjaj. Mali dio ovog velikog VVV seta podataka se koristi za izradu ove nove slike poznatog objekta, oblasti formiranja zvijezda Messier 20, poznate kao Trifid maglina jer sadrži sablasne tamne trake materije koje ju dijele u tri zone.

Trifid maglina u vidljivoj svjetlosti sjaji u ružičastoj emisiji ioniziranog vodika i plavoj sumaglici raspršene svjetlosti od vrućih mladih zvijezda. Ogromni oblaci koji apsorbiraju prašinu su također istaknuti. No, pogled na VISTA-ine infracrvene slike je vrlo različit. .Maglina je samo duh svog uobičajenog izgleda u vidljivoj svjetlosti. Oblaci prašine su daleko manje izraženi i intenzivni sjaj vodikovih oblaka je jedva vidljiv.Trodijelna struktura je gotovo nevidljiva.

Na novoj slici, kao naknada za slabljenje magline, spektakularna nova panorama dolazi na svjetlo dana. Debeli oblaci prašine u disku naše galaksije koji apsorbiraju vidljivu svjetlost omogućuju prolaz većeg dijela infracrvenog svjetla koje VISTA može vidjeti. Umjesto da pogled bude blokiran, VISTA može vidjeti daleko izvan Trifida i otkriti objekte na drugoj strani galaksije koje nikada nismo prije vidjeli.

Ta slika pokazuje savršen primjer iznenađenja koja mogu biti otkrivena kad snimamo u infracrvenom. Prividno blizu Trifida na nebu, ali u stvarnosti oko sedam puta udaljeniji, novootkriveni par promjenjivih zvijezda je pronađen na snimku VISTE. To su promjenljive tipa Cefeida, vrsta sjajnih zvijezda koje su nestabilne i polako periodično pojačavaju i slabe svoj sjaj. Ovaj par zvijezda za koje astronomi misle da su najsjajniji članovi rasijanog skupa zvijezda, su jedine promjenljive tipa Cefeida koje su dosad otkrivene u blizini središnje ravnine, ali na drugoj strani naše galaksije. One pojačavaju ismanjuju sjaj tokom razdoblja od jedanaest dana.

Trifid maglina je udaljena od Zemlje oko 5200 svjetlosnih godina u smjeru središta Mliječnog puta, a novootkrivene Cefeide su udaljene 37 000 svjetlosnih godina.

MM prema: ESO/VVV Consortium/D. Minniti.