Laboratorija Madam Curie

Since 1963

Laboratorija Madam Curie je inovativna dječija škola biologije/hemije, koja svim radoznalim mališankama i mališanima pruža mogućnost za razvoj i unapređenje njihovih naučno-istraživačkih potencijala.

Biologija i hemija su prirodne nauke koje proučavaju građu i osobine živih organizama, odnosno prirodnih i vještačkih supstanci, kao i principe i zakonitosti na osnovu kojih funkcionira živa i neživa priroda. Stoga su ove dvije nauke temelj pojedinih, u današnjici najrazvijenijih i najprestižnijih znanstvenih sfera poput medicine ili farmacije. Međutim, djeci je standardna nastava iz biologije i hemije najčešće apstraktna, monotona i statična, te ove dvije nauke ne doživljavaju kao zanimljive naučne sfere, već samo kao dva suvišna predmeta. Na nastavi Laboratorije Madam Curie, vaše mališanke i mališani će imati mogućnost da na dinamičan i zabavan način uče o biološkim i hemijskim procesima, te da samostalno izvode mnogobrojne jednostavne eksperimente.

Na satovima Laboratorije Madam Curie, vaše djevojčice i dječaci će imati priliku da:

 • Izoliraju DNK iz banane pomoću najosnovnijih kućanskih potrepština;
 • Izrade rodoslovno stablo;
 • Nauče o hemijskim elementima/spojevima/smjesama i pH vrijednostima;
 • Naprave svoje prve simulacije vulkanskih erupcija i tornada;
 • Otkriju čaroliju lava lampi;
 • Otkriju tajne izrade sapuna;
 • Se obuče u radu/rukovanju s mikroskopom i ostalim spravama labaratorijske primjene;
 • Upoznaju svijet svih organizama s kojim dijelimo planetu, od najmanjih do najvećih;
 • Vide kako različite biljke ispijaju svoje šarene koktele;
 • Zavire u svijet kristala

 

Planom i programom Labaratorije Madam Curie, za svaku nastavnu oblast predviđeni su i odgovarajući eksperimenti, radi lakšeg i jednostavnijeg usvajanja znanja/vještina. Cilj ove inovativne i zanimljive Labaratorije je da promjeni dječiji pogled na prirodu i prirodne procese, te da u konačnici doprinese da vaša djeca iste i zavole.

 

OSNOVNE INFORMACIJE

 • DOB: Program Laboratorije Madam Curie prilagođen je djeci dobne skupine od 7 do 14 godina;
 • MAKSIMALAN BROJ POLAZNIKA/ICA: devet (9)
 • MJESEČNA CIJENA: 60 BAM (šezdeset konvertibilnih maraka), za djecu iz iste porodice popust od 10%
 • MATERIJALI: Svi potrebni materijali su obezbjeđeni od strane organizatora, bez dodatnog plaćanja;
 • RASPORED: Nastava se održava svake srijede od 19.00 do 20.30 h
 • POČETAK NASTAVE: 7.11. 2018. godine

 

PRIJAVE NA LABORATORIJU MADAM CURIE KAO I SVA DODATNA PITANJA I SUGESTIJE MOŽETE UPUTITI NA:

    adorion.learning@gmail.com

 (+387) 61 61 77 66 (Adela Subašić-Kopić)