Laboratorija Madam Curie je inovativna dječija škola biologije i hemije, koja svim radoznalim mališankama i mališanima pruža mogućnost razvoja naučno-istraživačkih potencijala. Biologija i hemija su prirodne nauke koje su temelj pojedinih, u današnjici najprestižnijih profesija – poput medicine, genetičkog inžinjeringa ili farmacije. Međutim, djeci je standardna nastava iz biologije i hemije najčešće apstraktna, monotona i statična, te ove nastavne predmete ne doživljavaju kao zanimljive ili korisne, već kao suvišne i naporne. Laboratorija Madam Curie putem dinamičnih i zabavnih aktivnosti i eksperimenata osnažuje dječije naučno-istraživačke potencijale, ali i naturalističku, logičko-matematičku i interpersonalnu inteligenciju. Na časovima Laboratorije Madam Curie, vaše djevojčice i dječaci će imati priliku da izvode raznolike eksperimente s ciljem efektivnijeg i efikasnijeg usvajanja znanja i vještina, kao i da:

  • Izoliraju DNK iz banane pomoću najosnovnijih kućnih potrepština;
  • Nauče o hemijskim elementima/spojevima/smjesama i pH vrijednostima;
  • Naprave svoje prve simulacije vulkanskih erupcija i tornada;
  • Otkriju čaroliju lava lampi, svijeta kristala i tajne izrade sapuna;
  • Se obuče u radu/rukovanju s mikroskopom i laboratorijskim priborom;
  • Upoznaju svijet svih organizama s kojim dijelimo planetu
OSNOVNE INFORMACIJE
  • DOB: Program Laboratorije Madam Curie prilagođen je djeci od 6 do 11 godina;

PRIJAVE NA LABORATORIJU MADAM CURIE
  • na e-mail adresu adorion.learning@gmail.com
  • na broj telefona (+387) 61 617 766