Laboratorija Madam Curie

Since 1963

Laboratorija Madam Curie je inovativna dječija škola biologije i hemije, koja svim radoznalim mališankama i mališanima pruža mogućnost razvoja naučno-istraživačkih potencijala. 

Biologija i hemija su prirodne nauke koje su temelj pojedinih, u današnjici najprestižnijih profesija, poput medicine, genetičkog inžinjeringa ili farmacije. Međutim, djeci je standardna nastava iz biologije i hemije najčešće apstraktna, monotona i statična, te ove nastavne predmete ne doživljavaju kao zanimljive ili korisne, već kao suvišne i naporne. Laboratorija Madam Curie putem dinamičnih i zabavnih aktivnosti/eksperimenata osnažuje dječije naučno-istraživačke potencijale, ali i naturalističku, logičko-matematičku i interpersonalnu inteligenciju.

Na satovima Laboratorije Madam Curie, vaše djevojčice i dječaci će imati priliku da:

 • Izoliraju DNK iz banane pomoću najosnovnijih kućanskih potrepština;
 • Nauče o hemijskim elementima/spojevima/smjesama i pH vrijednostima;
 • Naprave svoje prve simulacije vulkanskih erupcija i tornada;
 • Otkriju čaroliju lava lampi, svijeta kristala i tajne izrade sapuna;
 • Se obuče u radu/rukovanju s mikroskopom i ostalim spravama laboratorijske primjene;
 • Upoznaju svijet svih organizama s kojim dijelimo planetu, od najmanjih do najvećih

Planom i programom Laboratorije Madam Curie predviđeni su i odgovarajući eksperimenti, radi lakšeg, efektivnijeg i efikasnijeg usvajanja znanja i vještina.

 

OSNOVNE INFORMACIJE

 • DOB: Program Laboratorije Madam Curie prilagođen je djeci dobne skupine od 6 do 12 godina;
 • MAKSIMALAN BROJ POLAZNIKA/ICA: devet (9)
 • MJESEČNA CIJENA: 55 KM (Za djecu iz iste porodice, te djecu koja pohađaju više od jedne škole dajemo popust od 10%)
 • MATERIJALI: Svi potrebni materijali uračunati su u cijenu mjesečne školarine. Na kraju školske godine svi redovni polaznici/e će biti nagrađeni odgovarajućim diplomama.
 • RASPORED: Četvrtak od 19.00 do 20.30 h
 • UPIS:Svaki mjesec
 • TRAJANJE ŠKOLE: Zimski semestar (oktobar/decembar 2019) i ljetni semestar (februar/maj 2020)

PRIJAVE NA LABORATORIJU MADAM CURIE KAO I SVA DODATNA PITANJA I SUGESTIJE MOŽETE UPUTITI NA:

    adorion.learning@gmail.com

 (+387) 61 61 77 66 (Adela Subašić-Kopić)