Newtonov praktikum je dinamična škola eksperimentalne fizike, u okviru koje dječaci i djevojčice uče o osnovnim prirodnim procesima i naučnim principima, kao i o njihovoj primjeni u svakodnevnici. Fizika je prirodna nauka koja je temelj mnogih interdisciplinarnih naučnih područja i ljudskih djelatnosti (aeronautika, elektrotehnika, građevina, informacione tehnologije, mašinstvo, nuklearna medicina i sl.), pa izučavanje fizike osnažuje dječije naučne i izumiteljske potencijale, te logičko-matematičku, naturalističku i spacijalnu inteligenciju. Na Newtonovom praktikumu djeca će izučavati – kako zakone funkcioniranja prirode, tako i principe funkcioniranja raznovrsnih tehnoloških blagodati savremenog doba (televizori, mobiteli, kompjuteri i sl) Na časovima Newtonovog praktikuma, vaše djevojčice i dječaci će imati priliku izraditi i svoje prve baterije, električne motore, holograme, solarne panele i makete, ali i naučiti:

  • Zašto sunce blista i kako nastaje duga;
  • O principima rada semafora, senzora i ostalih elektronskih uređaja;
  • O svjetlosnom zagađenju, solarnoj energiji i energiji vjetra;
  • O laserima, optičkim vlaknima i magnetima;
  • Na šta je potrebno obratiti pažnju kada gradimo zgrade, pruge i mostove
OSNOVNE INFORMACIJE
  • DOB: Program Newtonovog praktikuma prilagođen je djeci dobne skupine od 6 do 11 godina;
PRIJAVE na NEWTONOV PRAKTIKUM
  • na e-mail adresu adorion.learning@gmail.com
  • na broj telefona  (+387) 61 617 766