Jan 21

PRIJEM U AKADEMIJI NAUKA I UMJETNOSTI BIH

Predsjednik Akademije nauka i umjetnosti BiH (ANUBiH) akademik Muris Čičić je u četvrtak 18. januara primio predstavnike AD Orion iz Sarajeva. Ispred AD Orion, sastanku su prisustvali direktor Muhamed Muminović, predsjednica Adela Subašić-Kopić i član Hajdar Arifagić. Akademik Čičić se želio informisati o trenutnom stanju astronomije u Bosni i Hercegovini, kao i o planovima za obnovu Astronomske opservatorije na Trebeviću. Također, želio je čestitati gospodinu Muhamedu Muminoviću, po kome je Međunarodna astronmska unija nazvala asteroid broj 182730. Za Bosnu i Hercegovinu ovo je velika čast.

Predstavnici AD Orion su predsjednika ANUBiH upoznali sa svojim radom koji je prvenstveno fokusiran na popularizaciju astronomije, napore da se pokrene obnova Astronomske opservatorije, te o nekim naučnim aktivnostima poput Internacionalnog programa potrage za asteroidima (International Asteroid Search Collaboration – IASC) koji je podržan od strane NASA-e. Akademik Čičić je izrazio želju za saradnjom u bliskoj budućnosti. U skorijoj budućnosti su u planu astronomska predavanja u prostorima Akademije. Također, sa strane Akademije će biti pružena podrška za obnovu Astronomske opservatorije na Trebeviću kroz kontakte sa Gradskom upravom koja je konačno pokrenula takvu inicijativu.

Comments are closed.