Jun 30

LOV NA ASTEROIDE: Novi asteroidi otkriveni iz BiH

Astronomsko društvo Orion već četvrtu godinu aktivno učestvuje u globalnom IASC programu (građanskom naučnom programu potrage za asteroidima na-daljinu), te iza sebe ima već niz uspješno okončanih kampanja tzv. lova-na-asteroide. Prema najnovijim informacijama, tokom prošlogodišnje proljetne (april-maj 2020), ali i ljetne (august-septembar 2020) kampanje – AD Orion tim nije samo ispoštovao obaveze učešća u IASC programu, već je otkrio čak četiri (4) potencijalna asteroida. Naime, nekolicina objekata detektovanih od strane AD Orion tima dobila su tzv. provisional status, što u praksi znači da su novootkriveni objekti prošli početnu fazu dvogodišnjeg procesa verifikacije i dobili privremeni status asteroida. Naravno, tek nakon okončanja svih faza dvogodišnjeg verifikacijskog procesa, novootkrivene objekte će se moći zvanično klasifikovati kao asteroide. Ukoliko se objekti detektovani od strane Astronomskog društva Orion i zvanično klasifikuju kao asteroidi, Orionci i Orionke će imati mogućnost imenovanja čak četiri (4) nova nebeska tijela.

Prva tri (3) novootkrivena objekta detektovana su u razdoblju april-maj 2020;

2020 HF49 – P10YPAL – M. Dugonjić, T. Čolović, A. Đulbegović, M. Krzović, H. Segalo

2020 HL27 – P10ZbGc – M. Dugonjić, T. Čolović, A. Đulbegović, M. Krzović, H. Segalo

2020 HV13 – P10ZaXA – A. Subašić-Kopić, L. Alić, N. Dilić, L. Jahić, N. Segalo

dok je četvrti novootkriveni objekat detektovan u razdoblju august-septembar 2020

2020 PS10 – P113OsQ – H. Biščević, M. Dugonjić, A. Subašić-Kopić, B. Husković, M. Sijarić

IASC (International Astronomical Search Collaboration) je globalni astronomski program long-distance potrage za asteroidima. Potraga za asteroidima od strane učesnika/ica IASC programa vrši se na-daljinu, tj. softverskom analizom setova fotografija snimljenih u Pan-STARRS (The Panoramic Survey Telescope and Rapid Response System) opservatoriju lociranom na Havajima, SAD. Analiza setova fotografija vrši se pomoću astronomskog softvera Astrometrica. IASC program je građanski naučni program (citizens science) koji je namijenjen, kako amaterima/kama, tako i profesionalcima/kama i akademskim zajednicama. Učešće prijavljenih kolektiva u ovom globalnom “lovu na asteroide” u praksi se odvija u okviru periodičnih IASC kampanja.

Asteroidi se ubrajaju u mala (kamena, karbonska ili metalna) tijela Sunčevog sistema. Njihova veličina varira od jednog metra do nekoliko kilometara, te su najčešće nepravilnog oblika. Većina asteroida orbitira oko Sunca u tzv. asteroidnom pojasu koji se nalazi između Marsa i Jupitera. Kako promjene uobičajenih orbita asteroida i njihovo eventualno približavanje Zemlji mogu ozbiljno ugroziti život na našoj planeti, svrha IASC programa je detekcija što većeg broja asteroida radi praćenja njihovog kretanja i eventualnog preventivnog djelovanja u slučaju opisane opasnosti.

Comments are closed.