Dec 20

LOV NA ASTEROIDE: USPJEŠNO OKONČANA JESENJA IASC KAMPANJA

IASC (International Astronomical Search Collaboration) je globalni astronomski program long-distance potrage za asteroidima. Asteroidi se ubrajaju u mala (kamena, karbonska ili metalna) tijela Sunčevog sistema. Njihova veličina varira od jednog metra do nekoliko kilometara, te su najčešće nepravilnog oblika. Većina asteroida orbitira oko Sunca u tzv. asteroidnom pojasu koji se nalazi između Marsa i Jupitera. Kako promjene uobičajenih orbita asteroida i njihovo eventualno približavanje Zemlji mogu ozbiljno ugroziti život na našoj planeti, svrha IASC programa je detekcija što većeg broja asteroida radi praćenja njihovog kretanja i eventualnog preventivnog djelovanja u slučaju opisane opasnosti.

Potraga za asteroidima od strane učesnika/ica IASC programa vrši se na-daljinu, tj. softverskom analizom setova fotografija snimljenih u Pan-STARRS (The Panoramic Survey Telescope and Rapid Response System) opservatoriju lociranom na Havajima, SAD. Analiza setova fotografija vrši se pomoću astronomskog softvera Astrometrica. IASC program je građanski naučni program (citizens science) koji je namijenjen, kako amaterima/kama, tako i profesionalcima/kama i akademskim zajednicama. Učešće prijavljenih kolektiva u ovom globalnom “lovu na asteroide” u praksi se odvija u okviru periodičnih IASC kampanja.

U najnovijem ovogodišnjem “lovu” na asteroide, koji se održao u periodu od  21. oktobra do 15. novembra 2022. godine, u potrazi za asteroidima učestvovalo je šest (6) timova od sveukupno 23 učesnika/ce. Osim AD Orion, u jesenjoj IASC kampanji, učestvovali su i učenici/e iz Srednje zubotehničke škole Sarajevo, Druge gimnazije Sarajevo, Srednje građevinsko-geodetske škole Sarajevo i Druge gimnazije Zenica. Svi učesnici/e su vrijedno radili i kao rezultat prijavili 26 softverski detektovanih objekata, od kojih je 11 preliminarnih objekata tj. potencijalnih asteroida.

Također, tokom prošlogodišnje jesenje (oktobar-novembar 2021) IASC kampanje – AD Orion tim nije samo ispoštovao obaveze učešća u IASC programu, već je otkrio čak dva (2) nova potencijalna asteroida. Naime, još dva softverski detektovana objekta dobila su tzv. provisional status, što u praksi znači da su novootkriveni objekti prošli početnu fazu dvogodišnjeg procesa verifikacije i dobili privremeni status asteroida. Naravno, tek nakon okončanja svih faza dvogodišnjeg verifikacijskog procesa, novootkrivene objekte će se moći zvanično klasifikovati kao asteroide. Ukoliko nakon okončanja svih faza dvogodišnjeg verifikacijskog procesa, objekti prođu sve faze provjere, novootkrivene objekte će se moći zvanično klasifikovati kao asteroide, te će biti u mogućnost da ih imenuju. Timovi koji su detektovali objekte su:

2021 VW20 – P11nZtW – M. Dugonjic, L. Alic, A. Muhovic, M. Bazdar, D. Zecirevic

2021 VV29 – P11nYla – L. Balkic, A. Dervisagic, S. Fajic

Comments are closed.