Uspješno završena još jedna kampanja potrage za asteroidima

Since 1963

Uspješno završena još jedna kampanja potrage za asteroidima

12.5.2020., u Astronomskom društvu Orion uspješno je završena peta kampanja lova na asteroide. U pitanju je projekat IASC-a (International Astronomical Search Collaboration) čiji cilj je aktivirati astronome amatere kako bi doprinijeli pronalasku novih asteroida. Važnost ovog projekta je u opasnosti asteroida za život na Zemlji, te na ovaj način, pronalaskom što većeg broja asteroida, postaje moguće pratiti njihove orbite i predvidjeti njihov eventualni udar u našu planetu.

Asteroidi su „kamena, karbonska ili metalna nebeska tijela, manja od planeta koja obilaze oko Sunca“, prema Enciklopediji Solarnog sistema, drugo izdanje, Academic Press, 2007. Većina asteroida kruže oko Sunca u tzv. asteroidnom pojasu koji se nalazi između Marsa i Jupitera, međutim njihovo skretanje orbite van ovog pojasa, može ugroziti ili narušiti život na planeti Zemlji.

Astronomsko društvo Orion već peti put učestvuje u kampanji lova na asteroide, a sve je počelo inicijativom Astronomskog udruženja „Eureka“ iz Kruševca u junu 2018. godine.

Pod koordinatorstvom naših članica Helene Biščević i Medine Dugonjić, uz podršku predsjednice Astronomskog društva Orion Adele Subašić-Kopić, prijavljeno je 93 asteroida. Detekcija asteorida vršila se pomoću astronomskog software-a Astrometrica. Članovi tima Astronomskog društva Orion bili su podjeljeni u tri tima po pet učesnika. Pored naših koordinatorica i predsjednice društva, u kampanji su učestvovali Damir Agačević, Lejla Alić, Tamara Čolović, Naida Dilić, Alem Đulbegović, Belma Husković, Lamija Jahić, Maida Krzović, Mersad Sijarić, Ada Sivac, Hana Šegalo i Nola Šegalo.

Ovakav projekat primjer je tzv. građanskog znanstvenog projekta (engl. citizen science). Ovaj pojam podrazumjeva priliku da se znanost približi širem građanstvu i ponudi im mogućnost da aktivno pridonesu razvoju iste. S obzirom na razvoj računara i sve veći broj dostupnih podataka, profesionalcima ponestaje vremena za njihovu obradu te se obraćaju astronomima amaterima i ostalim zainteresiranim kako bi im pomogli. Na ovaj način, volonteri rade na detekciji asteroida na osnovnom nivou prateći neke od parametara, a stručnjaci imaju više vremena kako bi se posvetili daljim analizama i utvrđivanju njihove orbite.

Ponosni smo na preliminarne rezultate naše kampanje koji su potvrdili da su od 93 prijavljenih asteroida, 70 potvrđeno kao preliminarna otkrića. Nakon dvije godine detaljnih analiza, koliko je potrebno da se definitivno potvrdi da li je pronađeni objekat asteorid, članovi našeg tima bit će u prilici da potvrđenim asteroidima daju imena.

U toku proteklih nekoliko mjeseci, bez obzira na vandrednu situaciju u kojoj se Bosna i Hercegovina, ali i cijeli svijet našao s obzirom na pandemiju SARS-CoV-2, održavamo online predavanja učenicima nekoliko srednjih škola u Sarajevu o asteroidima, njihovom utjecaju na našu planetu te o korištenju software-a Astrometrica za detekciju asteroida. Do sada smo uspostavili uspješnu suradnju sa Dobrinjskom gimnazijom, Srednjom Zubotehničkom školom te Drugom gimnazijom. Pored očiglednog pokazatelja da BiH znanost ide ka naprijed, nade i interesantnih ideja koju je ovakav angažman u ovako kritičnom periodu pružio našim učenicima, ova inicijativa nam je pokazala veliku zainteresovanost učenika i astronoma amatera da učestvuju u našim kampanjama. U budućnosti planiramo proširiti naš rad uključivanjem srednjoškolaca koji su prošli edukaciju u oficijalnim kampanjama te pokrenuti još jedan građanski znanstveni projekat za članove društva.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *