May 29

LOV NA ASTEROIDE: Uspješno okončana proljetna kampanja IASC programa

IASC (International Astronomical Search Collaboration) je globalni astronomski program long-distance potrage za asteroidima. Asteroidi se ubrajaju u mala (kamena, karbonska ili metalna) tijela Sunčevog sistema. Njihova veličina varira od jednog metra do nekoliko kilometara, te su najčešće nepravilnog oblika. Većina asteroida orbitira oko Sunca u tzv. asteroidnom pojasu koji se nalazi između Marsa i Jupitera. Kako promjene uobičajenih orbita asteroida i njihovo eventualno približavanje Zemlji mogu ozbiljno ugroziti život na našoj planeti, svrha IASC programa je detekcija što većeg broja asteroida radi praćenja njihovog kretanja i eventualnog preventivnog djelovanja u slučaju opisane opasnosti.

Potraga za asteroidima od strane učesnika/ica IASC programa vrši se na-daljinu, tj. softverskom analizom setova fotografija snimljenih u Pan-STARRS (The Panoramic Survey Telescope and Rapid Response System) opservatoriju lociranom na Havajima, SAD. Analiza setova fotografija vrši se pomoću astronomskog softvera Astrometrica. IASC program je građanski naučni program (citizens science) koji je namijenjen, kako amaterima/kama, tako i profesionalcima/kama i akademskim zajednicama. Učešće prijavljenih kolektiva u ovom globalnom “lovu na asteroide” u praksi se odvija u okviru periodičnih IASC kampanja.

Astronomsko društvo Orion već tri godine učestvuje u IASC kampanjama “lova na asteroide”, te iza sebe ima već pet uspješno okončanih kampanja. Učešće AD Orion tima u protekloj kampanji koordinirale su nacionalne koordinatorice IASC programa i članice Astronomskog društva Orion – Helena Biščević i Medina Dugonjić. Uz podršku koordinatorica i predsjednice Adele Subašić-Kopić, AD Orion tim je detektovao sveukupno 93 asteroida. U protekloj kampanji su učestvovali i Naida Dilić, Ada Sivac, Maida Krzović, Tamara Čolović, Mersad Sijarić, Lamija Jahić, Lejla Alić, Belma Husković, Alem Đulbegović, Damir Agačević, Hana Šegalo i Nola Šegalo. Preliminarni rezultati održane kampanje potvrdili su 70 od sveukupno 93 objekta (prijavljena od strane AD Orion tima) kao potencijalne asteroide. Ukoliko naredni ciklus analiza potvrdi ove preliminarne rezultate, Astronomsko društvo Orion će imati priliku da imenuje detektovane asteroide.

Comments are closed.