Jun 17

Globalno takmičenje Scientist For a Day održano i u BiH

Globalno takmičenje Scientist For a Day (Naučnik/ica na jedan dan) je međunarodna inicijativa koju potpisuje NASA’s Radioisotope Power Systems Program naučni tim, a koje je u naučnoj zajednici prisutna još od 2015. godine. Misija i vizija ove globalne inicijative je inspirisati i motivisati djecu i tinejdžere širom svijeta na istraživanje i kritičko razmišljanje, te probuditi njihove “unutrašnje” naučnike/ice. U maju 2021. godine, uslijed inicijative i entuzijazma AD Orion i nacionalne koordinatorice Amne Dervišagić, ova globalna inicijativa napokon je zaživjela i na području Bosne i Hercegovine.

Globalno takmičenje Scientist For a Day ove godine je bilo takmičenje u pisanju najboljeg eseja (do 300 riječi) na temu najprominentnijih Uranovih prirodnih satelita. Primarni zadatak takmičara/ki bio je esejima odgovoriti na pitanje “koji od tri najpoznatija Uranova satelita (Ariel, Oberon, Titanija) smatraju najzbudljivijim i najintrigantnijim za dalja naučna istraživanja i zašto?” Naravno, osim pismene elaboracije zadanih tema, kriteriji bodovanja dostavljenih radova bili su i to da esej nije plagijat, znanje o prirodnim satelitima, te stilsko izražavanje i gramatička korektnost.

Komisija za izbor najboljih radova (koja je uključivala fizičare/ke, astronome/kinje, inženjere/k, komunikologe/inje i najkompetentnijeg bosanskohercegovačkog astronoma Muhameda Muminovića) imala je veoma izazovan zadatak. Naime, na učešće u takmičenju odazvao se veliki broj kandidata i kandidatkinja sa nadasve inspirativnim i divnim radovima. Nakon pažljive selekcije, komisija je na adresu NASA’s Radioisotope Power Systems Program dostavila pet najbolje ocjenjenih radova, koji će biti objavljeni na istoimenoj web stranici. Na web stranici AD Orion, pobjednički radovi će biti objavljeni početkom jula.

Nacionalni pobjednici/e su:

Ajna Kopić

Rej Hrenovica

Lamija Sejdić

Sarah Šertović

Timur Jukić

Ostali nacionalni finalisti/ce:

Sofija Dodik

Mirza Alagić

Ilma Hasagić

Lajla Beširević

Zerina Velagić

Tajra Trišić

Svim drugim učesnicima/cama i njihovim mentorima/icama zahvaljujemo na učešću i pozivamo da se i sljedeće godine odazovu na ovo prekrasno takmičenje. Ovogodišnji učesnici i učesnice svoje Scientist For a Day certifikate (pristigle iz NASA-e) mogu pronaći i preuzeti klikom na sljedeći link:

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1eET_eE6quWH_NtoKO-p4ceWTOlvEdShk?fbclid=IwAR1sHPsMSAryQhsFEp4YzcN1JONNaj8Gl_mC2v1auQbDgNdhmoiFR7x4_Os

Comments are closed.